Tekst Mien Grunneger Stad

Grunnegse versie


Doar woar d’zun en de regen
de dag en de naacht
aal weer deur joe bewegen
deur stroaten en stegen.

Op d’houk, in n kroug
staait de vlam van joen leven
en lopend over t Hoge der Aa
is t nog even en din...

...kroepen wie noar boven,
aal verder, nog verder
tot toren van Aa en Martini verrazzend
tougelieks van de roemte
ain vlammende, lellende leventege vis van d'ol Vismaart
t liekt wel n dreum...

Mien Grunneger Stad
mit nuvere stroaten
vol licht, locht, ja dát
is Mien Grunneger Stad


Mien Grunneger Stad,
besluup mie zo wènsteg
liek as ik die toukom.
Wiedvot en stoefbie,
joen vuur braandt in mie.

Mien Grunneger Stad
Mien Grunneger Stad,
doe mokst ain luchteg
van hoog noar omdeel,
tussen Drìnt en t Wad
schient Mien Grunneger Stad.
Ainmoal gaaistoe plat,
veur Mien Grunneger Stad.

Mor dat krigstoe, dat krìgstoe
zo laank ja, zo laank
astoe wilst kinstoe wènsteg
hoasjoagen dwaars deur de Folkernstroat,
tot "Gert's deur" en aan t ìnde,
Aant ìnde: t leste perron
kinstoe twij dingen doun:
hin of weerom.
Heur die miemern, op kerkhof
mor hier ligt gainain meer
te wachten op die.
Astoe votmokst noar t paark,
over d’brog, over t wotter
op weg noar t geluud
van d’iezeren slaang
dij aal kropt over t geribte,
wordst langzoam wakker
deur zunne en regen.
De naacht wordt al middag
op zuik noar n stee.

Mien Grunneger Stad
mit nuvere stroaten
vol licht, locht, ja dát
is Mien Grunneger Stad


Mien Grunneger Stad,
besluup mie zo wènsteg
liek as ik die toukom.
Wiedvot en stoefbie,
joen vuur braandt in mie
Mien Grunneger Stad.
Mien Grunneger Stad,
doe mokst ain luchteg
van hoog noar omdeel,
tussen Drìnt en t Wad
schient Mien Grunneger Stad,
Ainmoal gaaistoe plat,
veur Mien Grunneger Stad.

Nederlandstalige versie


Daar waar de zon en de regen,
de dag en de nacht
steeds weer door jou bewegen
door straten en stegen.

Op de hoek, in een kroeg
staat de vlam van jouw leven en
lopend over het Hoge der Aa
dan is het nog even en dan…

…kruipen we naar boven,
steeds verder, nóg verder.
Totdat de toren van de Aa en de Martini verassend
tegelijk van de ruimte
een vlammende, lallende levendige vis (maken) van de oude Vismarkt.
Het lijkt wel een droom…

Mijn Groninger Stad
met prachtige straten
vol licht, lucht, ja dát
is mijn Groninger Stad.


Mijn Groninger Stad,
besluip mij evenzo begerig
net zoals ik naar jou verlang.
Ver weg en dichtbij,
jouw vuur brandt in mij.

Mijn Groninger Stad
Mijn Groninger Stad,
jij maakt iemand luchtig,
van top tot teen,
tussen Drenthe en het wad,
schijnt mijn Groninger Stad.
Eenmaal ga je plat,
voor mijn Groninger Stad.

Als je wilt, kun je vol verlangen
gejaagd dwalen dwars door de Folkingestraat,
tot Gert's deur, aan het einde.
Aan het einde van het laatste perron
daar kun je twee dingen doen:
verder of weer terug.
Hoor jezelf denken op het (Martini)kerkhof
Hier ligt niemand meer
te wachten op jou.
Als je opschiet, door het (Stads)park,
over de brug, over het water.
Op weg naar het geluid
van de ijzeren slang (trein)
die kruipt over het geraamte (Walfridusbrug),
word je langzaam wakker
door de zon en de regen.
De nacht wordt alweer middag,
op zoek naar een (slaap)huis.

Mijn Groninger Stad
met prachtige straten
vol licht, lucht, ja dát
is mijn Groninger Stad.


Mijn Groninger Stad,
besluip mij evenzo begerig
net zoals ik naar jou verlang.
Ver weg en dichtbij,
jouw vuur brandt in mij.
Mijn Groninger Stad.
Mijn Groninger Stad,
jij maakt iemand luchtig,
van top tot teen,
tussen Drenthe en het wad,
schijnt mijn Groninger Stad.
Eenmaal ga je plat,
voor mijn Groninger Stad.


Download de tekst, print hem uit en zing op Koningsdag mee met Arnold Veeman!

Deel deze pagina