Vragen & antwoorden

Op deze plek vindt u, zodra er meer bekend is, antwoorden op allerlei vragen die u over Koningsdag 2018 heeft of zou kunnen hebben.

Deze lijst met (veelgestelde) vragen & antwoorden wordt, zo vaak als nodig is, vernieuwd en uitgebreid.

Deel deze pagina