Bewoners

 

Informatie voor BEWONERS binnenstad

Vanwege het koninklijk bezoek zijn er op en rond Koningsdag verschillende verkeers- en veiligheidsmaatregelen nodig in de binnenstad. Deze hebben gevolgen voor bewoners. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie en de brieven die de binnenstadbewoners krijgen.

Route koninklijke familie
Dit is de route die de koninklijke familie op vrijdag 27 april 2018 aflegt:

 • Martinikerkhof
 • Noordzijde Grote Markt
 • Waagplein
 • Oude Boteringestraat
 • Broerplein
 • Oude Kijk in ’t Jatstraat
 • Stoeldraaiersstraat
 • Vismarkt

Bekijk het programma

Verkeersmaatregelen

 • In het gebied direct om de route heen geldt een rijverbod voor alle voertuigen. Dus ook voor fietsen, scooters en brommers.
 • In een gebied daaromheen komt een inrijverbod voor fietsers.
 • In een groter gebied daaromheen komt een inrijverbod voor auto’s.

Zorg aan huis
Krijgt u zorg aan huis? Zoals thuiszorg, kraamzorg of mantelzorg?
Dan kan degene die u helpt hinder ondervinden van de verkeersmaatregelen.

Denkt u eraan om degene die u thuis helpt op tijd te informeren? Maak afspraken met hem/haar, zodat u de benodigde zorg kunt blijven ontvangen.

Bij levensbedreigende situaties belt u, net als altijd, naar 112.
Nood- en hulpdiensten kunnen u altijd bereiken.

Afvalcontainers, prullenbakken en banken
In de weken voor Koningsdag verwijdert de gemeente op sommige plekken prullenbakken, banken en andere (straat)objecten. Om zo ruimte te maken voor het feest en de vele bezoekers. Na Koningsdag wordt alles uiteraard teruggeplaatst.
Mogelijk worden er afvalcontainers afgesloten op enkele plekken in de binnenstad. Als dit voor uw woonadres geldt, krijgt u hier nog bericht over.

Nadere informatie
Ongeveer 2 weken voor Koningsdag krijgen binnenstadbewoners opnieuw een brief. Daarin staat o.a. informatie over de tijdstippen waarop en de gebieden waarbinnen de verkeers- en veiligheidsmaatregelen gelden. Actuele informatie vindt u ook altijd op deze website.

Brieven
Verzonden brieven aan bewoners binnenstad.
Op 12 maart 2018:

Vragen en contact
Hebt u vragen en kunt u het antwoord niet op deze website vinden?
Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Groningen, via telefoonnummer: 14 050

Deel deze pagina