Economische schade


Enige economische schade door een tijdelijk en kortstondig evenement als de viering van Koningsdag behoort tot het maatschappelijk risico van een ondernemer. U kunt de gemeente vragen om compensatie van omzetverlies. Maar bij de beoordeling van uw verzoek kijken wij naar de jaarcijfers. De kans dat u voor compensatie in aanmerking komt, is daarom niet groot.
Als u tóch een aanvraag voor compensatie wilt indienen, kunt u een beroep doen op de Algemene nadeelcompensatieverordening gemeente Groningen.

Kosten aanvraag
Het kost 300 euro om een aanvraag in behandeling te laten nemen. U krijgt deze 300 euro terug als de gemeente u compensatie toekent.

Aanvraag indienen
Stuur uw aanvraag voor compensatie naar:
Het college van burgemeester van wethouders
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Aan bovenstaande tekst kunt u geen rechten ontlenen, wel aan de verordening zelf.
© Gemeente Groningen 2018

Deel deze pagina